Fin kille !  


Hälsningar har kommit från Molle med familj, maj 2013.  


Molle, december 2012.  


Molle och lill-matte, juli 2012 !  


Molle, juli 2012.  


 
Molle juli månad 2012  


Perikles "Molle" med sin nya familj !