Video


  
Berntiers Irresistible

Eva och Bella i Göteborg den 3/7 2010.
Foto: Lindsay Thomson.